PRODEJ ORNÉ PŮDY - POLNOSTÍ

PRODEJ POZEMKU - ORNÉ PŮDY

Celková výměra pozemků je 6851 m2.

Cena je stanovena na 200 000 Kč (29,20 Kč / m2)

www.finance-reality.com

Karel Zelinka

tel.: 603545087

zelinka@finance-reality.com

Popis nemovitosti

Pozemky jsou nedaleko sebe na hranici kat. území Šelešovice a kat. uzemí Jarohněvice. 

Pozemky jsou momentálně pod pachtovní smlouvu, která lze ukončit nebo v ní pokračovat.

Vhodné pro uložení volných finančních prostřekdů jako investice nebo pro vlastní hospodaření.

Největší část půdy je BPEJ 31100 = 4164 m2, dále BPEJ 31900 = 248 m2, BPEJ 30800 = 156 m2 (první pozemek) vše kat. území Šelešovice

BPEJ 30810 = 1854 m2, BPEJ 31100 = 273 m2 (druhá parcela), BPJE 30810 = 34 m2 (třetí parcela) a jiná plocha ostatní je 122 m2 také obhospodařovaná (čtvrtá parcela) - vše kat. území Jarohněvice.

Kolem pozemků vede dle katastrální mapy polní cesta.

 

Celková výměra pozemků je 6851 m2.

Cena je stanovena na 200 000 Kč (29,20 Kč / m2)

www.finance-reality.com

Videoprohlídka

Fotogalerie

Kontaktní formulář